Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

MILO GRE

MENO

Milo Gre (Solim)

KONTAKT

EMAIL:
ICQ: 284 737 439

OBBEN STRNKY

POVOLANIE

desing engineer Brno

O SEBE

- psanie vetkho, o sa d hodi na papier
- kreslenie vetkho, o je udsk moja ruka schopn nakresli
- vytvorenie novho filozofickho smeru "solimizmus"
- predseda smeru
- podpredseda smeru
- voli smeru
- finann poradca smeru

O OM

Milo, to je teda riadne eso
Vdycky be za dievaom
A ke pri om iadne nie je
Svoj ia na papier si vyleje

Ak prve ni peknho nekresl
Dobr vaha z hlavy sa mu u tla
Vdy veer zist, e m sa vea ui
Pjde si radej pivko jedno hodi

Vdy ke nejak psomku preije
Nikdy nezabudne poveda
"Bu kudn" a odde

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 7.6.2010 11:38:18
naposledy upravovan daje: 8.3.2007 23:26:29

Milo Gre

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka