Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

MICHAL KRIVOSUDSK

MENO

Michal Krivosudsk (KENNY)

KONTAKT

OBBEN STRNKY

POVOLANIE

kreativec

O SEBE

O MNE:
Som tak normlna lesba, vlastne najvia na svete. Kad koberec vylem a do linolea. Bvam vo vemi vekej krabici, na ktorej je niekoko hypotk. Otec je star alkoholik a keby sa platilo za pitie, tak sme najbohatia rodina na svete. Boh si ma v kadej asti mjho ivota povolva k sebe (neviem preo). Mm troch vemi dobrch kamartov, z ktorch ma jeden serie. Jeho mama je pornohereka a on je tlust zasran hovado. Vea nenahovorm, kee mi v tom brni moja kapuca. Bav ma pota, ktor mi mamka zlepila na vianoce. Hrm sa na om hru: Zapni a ... nejde. alej mj kamart je Jei, ktor naej parte dva dobr rady. Niekedy sa nm prihodia divn veci, ako nos mimozemanov a podobne. Vemi rd pijem benzn (je to cool!). Som najtvrd hoch z naej parte, lebo sa nebojm ani zomrie.
ivot je jeden <u>SOUTH PARK!!!</u>

O OM

Miko chlapec malik
V 1.D stratil noniky
Dnes je z neho frajer vek
Lep je jak Rambo z telky

Svet je pre ho formalita
South Park - to je realita
Tak je n mal Kenny
Inch takch viac u neni

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 6.6.2021 10:08:56
naposledy upravovan daje: 5.10.2016 09:26:57

Michal Krivosudsk

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka