Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

JOZEF RUSKOVI

MENO

Jozef Ruskovi ()

KONTAKT

O SEBE

Som lovek.
zuby: - potae, eny, internet, vesmr, fantasya, NIN.
Z potaov je to najm digitlne video a DVD...
(So enami to vemi neviem), Internet je jednoducho great, vesmr ma zaujal najm vaka televzii (Startrek a pod.), fantasy pre ma znamen vea a tmto pozdravujem Petra pirenga, Radovana Vojtka (a pani profesorku Ligusov, vdov a miekov)
Ale hlavne pozdravujem Jana Perha [RWH], vaka ktormu viem, e NIN je jedin a insane.

O OM

Ten Joo, to je slo
Zbad ho hne, to viem isto
Uenie mu ide z ruky
Avak obas s to muky

Ale v PC sa on vyzn
Na to je on pecialista
Ke mm problm, volm jeho
Pome mi rchlo, smelo

Jednu chybu ale m
Vemi dlho rozprva
Nikdy s nm vak nie je nuda
To by bolo o om, zhruba

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 4.1.2016 19:22:14
naposledy upravovan daje: 4.1.2016 19:11:10

Jozef Ruskovi

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka