Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

ZOZNAM ALBUMOV

Oslavy

23.1. Milo (men)

N�hodn� v�rok

Prednka je ako predstavenie SND. Nepatr sa vyruova ani ke spevk spieva falone.

hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3

N�hodn� fotka