Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

VLADISLAV MOLNR

MENO

Vladislav Molnr (Vlado)

KONTAKT

O OM

Vlado, profk vek je
ahky vdy rd pouije
Kad de je na chate
Dievat bal naivn

Assemblr, to je jeho
Programy sa syp z neho
Zave neslun poznmky m
asto dievkam na sukne pozer

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 5.10.2011 11:32:31
naposledy upravovan daje: 5.10.2011 11:31:43

Vladislav Molnr

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka