Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

STUKOV, 9.2.2001, ierny Orol, Preov

VIDEO

FOTKY

SCENR - 4.D Program (zaiatok 21:35)

vod

   Modertor prichdza na javisko, uvdza cel program a nsledne scnku.

Scnka RAMBO

   Postupne sa priprav cel scenria, traja zlodusi, vze, dva stromy, postava zahalen dekou a vrtunk s jednm pilotom (kapitn).
   Pilot postupne pristva (vrtua sa to), nsledne vystupuje (vstane zo stoliky) a ide hada Ramba. Prechdza scenriou, a nakoniec ho za pomoci mapy a buzoly njde.
   Nasleduje dialg, ktorm Ramba presvieda, aby sa vydal na zchrann akciu. Nakoniec Rambo povol a zvrhne deku.
   Zane sa pripravova (zaviae si kanady a atku). Cez zle nasaden atku ale nevid a vra do zatia fajiacho pilota. atku si naprav a obidvaja si sadn do vrtunka.
   Vo vrtunku prebieha dialg a pozskan intrukci Rambo vyskakuje a pod pdium. Z pod pdia sa nslednev yplh hore. Potom sa nenpadne prikradne (pomedzi stromy) k zloduchom.
   Jeden z nich (trikujci) vstva a ide sa prejs. Ke dojde k druhmu stromu, Rambo mu chladnokrvne zlom vzy. alie zloducha (s bbikou) odrovn noom.
   Hlavnmu zlmu bossovi sa nieo nezd a tak sa ide prejs. Prejde celm javiskom. Z krytu potom vyskakuje Rambo. Odohr sa dialg a nslede bitka. Rambo nakoniec vyhrva. Oslobod vza, zvtaj sa a je koniec. (vetci vstvaj, uklonia sa a odchdzaj)

Zvuka reklamy

   Ohlsenie reklamy. Na javysko prichdza mu z bejzbalovou palicou, odpli iluzrnu loptiku a vracia sa sp.

Reklama

   Na scnku kra upratovaka, zamet a sem-tam skrkne "Merania". Toto rob nejak as, potom sa postav viac dozadu, pozrie sa na hodinky a potom na vchod do javiska. Scnou nsledne prebiehaj iaci v bielych pl᚝och. Upratovaka ete raz "Merania" a je koniec. (iaci sa vracaj sp)

Zvuka reklamy

Modertor

   Modertor ohlsi aliu scnku.

Rozprvka

   iesti si pripravia stoliky, posadaj si veda seba a zan ta rozprvku. (cca. 10min)

Zvuka reklamy

Reklama

   Opit lovek si sad na stoliku a zasp. Na scne sa objav lovek s hodinami. Opitmu zane zvoni mobil. Pribieha al lovek a zobud opitho. Ten si zoberie mobil a zane telefonova. Hodinr postupne preto hodiny, za kadm opit zahlsi !alie pivo!. To sa opakuje niekokokrt, a nakoniec opit dotelefonuje, povie pointu a scnka kon.

Zvuka reklamy

Modertor

Scnka HAMLET

   Doprostred pdia sa postav lovek a nastav ruku. Nsledne na to pribehne al (lebka) a do ruky mu nastokne svoju hlavu. )Clovek zane recitova Hamleta (lebka rob somariny). Asi v polke pribehn roztlieskvaky a zanaj tancova. Hamlet s lebkou nahnevane odchdzaj. Roztlieskvaky tancuj alej.

Modertor

Hudobn vystpenie

   Dvaja s gitarami

Modertor

Scnka MILIONR

   Scnu zahal tma. Po chvli zane hudba a dva reflektory. Zane sa kona scnka medzi moderujcim a saiacim,

Zver

   Vetci inkujci prichdzaj na pdium, spolone spievaj a po pesnike KONIEC

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka