Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

IGOR EBEJ

MENO

Igor ebej (Igor)

KONTAKT

EMAIL:

O SEBE

Nechcel som poveda ni, ale bol som donten.
Take o "teplch" slovch (Preo ma vetci ber doslovne? - pozn. Maran) by som sa radej nezmieoval z uritho dvodu, ktor nemus vedie.
O negatvnych vlastnostiach (zase - M.) tie nepoviem ni, lebo je ich tak mlo, e by ma kad hne chcel, ale jednu napem - SOM "MDRY A KRSNY." - To bol n novoron pokrik.

O OM

Igor to je hust chlap
Ned sa len tak ahko zdola
100 kl lemo vytla
A na ns sa nemra

Z meran problm m
Avak nikdy sa nevzdva
In je to dobrk vek
Dva si pozor na partnerky

Pivo on nepil niekedy
Teraz u je vak zdrav

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: [neznme]
naposledy upravovan daje: 8.3.2007 23:32:01

Igor ebej

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka