Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

MARTIN MAGA

MENO

Martin Maga (Magy)   [sp na detaily pouvatea]

NAP͊ MI
Martin Maga

Oslavy

7.3. Tom (men)
10.3. Brao S. (men)

N�hodn� v�rok

To nie e raz, ale cel hodinu ste ho tam strkali.

hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3

N�hodn� fotka